Stowarzyszenie Amazonki w Bielsku-Białej

Karpacka Troja - Trzcinica koło Jasła skansen archeologiczny.
Rekonstrukcja osady z epoki brązu 2 tys. lat p.n.Ch.

Krosno rynek, huta szkła.

Sanok - Skansen, rynek galicyjski, cerkiew i ikonostas.

Sanok - dworek, szkoła, dom mieszkalny z gospodarczym.

Hoszów dawna cerkiew greko-katolicka, grupa przy cerkwi, miejsce po spalonej w 1946 r. cerkwi w Wołosatem.

Myczkowce - Ogród Biblijny.

Myczkowce - park miniatur architektury sakralnej.

Komańcza .